lorem ipsum

  

Gospodarski list 1855.-2010.


Stoljeće i pol nije lako sažeti u nekoliko riječi, jer ne prelazi se u par koraka niti iz doba konjskih zaprega u doba putovanja u svemir, niti se može jednostavno opisati razvoj industrije od manufaktura i pokretne trake, pa sve do robotike. Ni Rim nije sagrađen u jednom danu...

No, pokušat ćemo ukratko prikazati povijest Gospodarskog lista od 1855-2010. godine.

 

Ljudevit Vukotinović Farkaš, istaknuti sudionik Ilirskog pokreta i proslavljeni prirodoslovac, postaje 1855.g. odgovorni urednik lista, a prva odluka bila mu je promijeniti ime lista u Gospodarski list (od broja 14 iz 7. IV. 1855.), davši mu tako naziv koji će list zadržati sve do danas.


Ljudevit Vukotinović Farkaš


Bogoslav Šulek, urednik Gospodarskog lista od 1858.-1866., koncepciju lista predstavio je u jednom od brojeva Gospodarskog lista 1858.godine.

"Prva će dakle biti dužnost  Gospodarskog lista, kupiti kao marljiva pčelica po tudjih cvatućih njivah napredka prašak s umnoga cvieća, iz kojega se može i kod naše kuće med i vosak graditi. Mi ćemo dakle od sada u ovom listu priobćavati sve što se tiče samog poljodjelstva. Štiocem ćemo dojavljati i svaki drugi napredak, iz kojega mogu kakvu korist vaditi. Zato se i zove ovaj list gospodarski,  jer  neuči samo kako treba zemlju težati, nego u obće kako treba gospodariti, to jest nastojati oko svog imutka, da ti nepropane, nego da se umnoži."


Bogoslav Šulek: "Zemlja nam je bogata, ali su ljudi siromašni"


Bez značajnijih promjena list je izlazio do Prvoga svjetskog rata. Poslijeratno siromaštvo, kao i u svim sferama društva, ostavilo je utjecaja i na list, koji zbog nedostatka novca nije redovito izlazio, a u drugoj polovici 1919 g. bez najave je pretvoren u mjesečnik. U razdoblju između dva svjetska rata stranice lista ispunjene  su aktualnim i stručnim tekstovima koje su pisali mnogobrojni vrsni suradnici, kao i sami urednici.

Nakon 2.svj.rata pojavio se obnovljeni Gospodarski list s novom glavom, bez podnaslova, kao polumjesečnik na formatu svog prethodnika, a od osamdesetih godina 20. stoljeća, s Brankom Horvatom kao glavnim urednikom, Gospodarski list ulazi u dulje stabilno razdoblje uređivačke politike.


Branko Horvat


U svim kriznim vremenima, unatoč financijskim poteškoćama, Gospodarski list nije bio režimski list. Dapače, mnogi su se trudili da mu izmijene ime ili da ga ugase osnivajući listove usporedna sadržaja. Međutim, Gospodarski list održao se i bez dotacija i subvencija isključivo kakvoćom i zalaganjem svojih zaposlenika, te požrtvovnosti mnogobrojnih autora-suradnika.

Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list je stekao vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj.