lorem ipsum

  

Adresa za poštanske pošiljke:

 

Gospodarski list d.d.

Trg bana J. Jelačića 3

10000 Zagreb

P. P. 205

HRVATSKA

 

Telefoni:

 

redakcija:

+385 (0)1 38 43 222

+385 (0)1 38 42 777

 

marketing:

+385 (0)1 64 39 860

+385 (0)91 38 43 666

mario@gospodarski-list.hr

 

prodaja:

+385 (0)1 38 43 222

+385 (0)91 24 94 477

hrvoje@gospodarski-list.hr

 

pretplata:

+385 (0)1 48 16 145

+385 (0)1 38 43 555

 

narudžbe:

+385 (0)1 48 16 145

+385 (0)1 38 43 555

 

telefaks:

+385 (0)1 48 16 146

+385 (0)1 38 43 666

+385 (0)1 30 77 725

Mail adrese:

 

gospodarski-list@zg.htnet.hr

 

redakcija@gospodarski-list.hr

 

pretplata@gospodarski-list.hr

 

narudzbe@gospodarski-list.hr

 

arhiva@gospodarski-list.hr