lorem ipsum

  
Ulica u Lovranu : fotografija
Inventarni broj:MUO 019607/1
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP):fotografija
Datum:02.08.1899
Materijal:papir ; ljepenka
Grad:Lovran
Država:Hrvatska