lorem ipsum

  
šalica
Inventarni broj:PV Servis3
Vlasnik predmeta:privatno vlasništvo
Tip (PP: refine):servis za čaj ; šalica
Datum:oko 1910.
Materijal:mjed ; porculan
Grad:Beč
Država:Austrija