lorem ipsum

  
pladanj
Inventarni broj:PV Servis2
Vlasnik predmeta:privatno vlasništvo
Tip (PP: refine):servis za čaj ; pladanj
Datum:oko 1910.
Materijal:mjed
Grad:Beč
Država:Austrija