lorem ipsum

  
Kopča za pojas : kopča
Inventarni broj:MSO-U-1324-2
Vlasnik predmeta:Muzej Slavonije Osijek
Tip (PP):pribor ; odjeća
Tip (PP: refine):kopča
Datum:početak 20. st.
Materijal:mjed ; lim
Grad:Beč
Država:Austrija