lorem ipsum

  
Ukrasna posuda za cvijeće : posuda za cvijeće
Inventarni broj:MSO-169952
Vlasnik predmeta:Muzej Slavonije Osijek
Tip (PP):keramika
Tip (PP: refine):posuda ; posuda za cvijeće
Datum:oko 1905.