lorem ipsum

  
zgrada, Livanjska ulica 5 : zgrada
Inventarni broj:St 017
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):arhitektonski element ; zgrada
Datum:1914.-1918.
Grad:Split
Država:Hrvatska