lorem ipsum

  
Vila Plevna, Livanjska ulica 20 : kuća
Inventarni broj:St 016
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):prozor
Datum:1907.
Grad:Split
Država:Hrvatska