lorem ipsum

  
Palača Prve hrvatske štedionice, Trg Ante Starčevića 12 : luster
Inventarni broj:Os 061
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):luster ; interijer
Datum:1910.
Grad:Osijek
Država:Hrvatska