lorem ipsum

  
Hotel Waldinger (Kuća Baumgärtner), Županijska 8 : ograda
Inventarni broj:Os 049
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):ograda
Datum:1904.
Grad:Osijek
Država:Hrvatska