lorem ipsum

  
kuća, Europska avenija 20 : vrata (segment)
Inventarni broj:Os 018
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP):arhitektura
Grad:Osijek
Država:Hrvatska