lorem ipsum

  
Streljačko društvo u Požegi 1910. godine : albuminska fotografija
Inventarni broj:GMP-KH-64
Vlasnik predmeta:Gradski muzej Požega
Tip (PP):fotografija
Datum:1910
Materijal:karton
Grad:Požega
Država:Hrvatska