lorem ipsum

  
Kantica : vrčić
Inventarni broj:MSO U 1986
Vlasnik predmeta:Muzej Slavonije Osijek
Tip (PP: refine):vrčić za mlijeko
Datum:oko 1900.
Materijal:kositar
Država:Austrija ; Njemačka