lorem ipsum

  
Haljinica za lutku : haljinica za lutku
Inventarni broj:MSO U 2339
Vlasnik predmeta:Muzej Slavonije Osijek
Tip (PP: refine):haljina
Datum:oko 1910.
Materijal:til
Grad:Osijek
Država:Hrvatska