lorem ipsum

  
Garnitura primaće sobe - postament : postament
Inventarni broj:MGS 04861/6
Vlasnik predmeta:Muzej grada Splita
Tip (PP):namještaj
Tip (PP: refine):stalak
Datum:1909
Grad:Split
Država:Hrvatska