lorem ipsum

  
Kopča za pojas : kopča za pojas
Inventarni broj:MSO U 1042
Vlasnik predmeta:Muzej Slavonije Osijek
Tip (PP: refine):kopča
Datum:oko 1900.
Materijal:srebro
Grad:Beč
Država:Austrija