lorem ipsum

  
MIMOSA SAN : filmski plakat
Inventarni broj:MSO H Pl. Essek. 1913
Vlasnik predmeta:Muzej Slavonije Osijek
Proizvođač:Urania i Kino
Tip (PP):plakat
Tip (PP: refine):litografija
Datum:1913.
Materijal:papir
Grad:Osijek
Država:Hrvatska