lorem ipsum

  
Začelje Loborgrada : akvarel
Inventarni broj:ZJK-SR-045
Tip (PP):slikarstvo ; akvarel
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:oko 1898.
Materijal:karton ; akvarel (boja)