lorem ipsum

  
Kod vodara : akvarel
Inventarni broj:ZJK-SR-042
Tip (PP):akvarel
Datum:1899
Tehnika:slikanje
Materijal:akvarel (boja) ; tuš ; papir
Država:Hrvatska