lorem ipsum

  
vješalica, dio opreme Kavane Corso : vješalica
Inventarni broj:ZG 10233
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Proizvođač:Bothe i Ehrmann
Tip (PP):oprema
Tip (PP: refine):vješalica
Datum:1907.
Materijal:mjed
Grad:Beč
Država:Austrija