lorem ipsum

  
Spomenik smrti (skica za Leitnerov nadgrobni spomenik u Varaždinu) : reljef
Inventarni broj:GHAZU-MZ-700
Vlasnik predmeta:Gliptoteka HAZU
Tip (PP):skulptura
Tip (PP: refine):reljef ; skica
Datum:1906.
Materijal:bronca