lorem ipsum

  
Justicija, glava sudilje : reljef
Inventarni broj:GHAZU-MZP-658
Vlasnik predmeta:Gliptoteka HAZU
Tip (PP):skulptura
Tip (PP: refine):reljef ; figura
Datum:1894.
Materijal:gips
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska