lorem ipsum

  
Veseli anđeli : reljef
Inventarni broj:GHAZU-MZP-177
Vlasnik predmeta:Gliptoteka HAZU
Tip (PP):skulptura
Tip (PP: refine):reljef ; figura
Datum:1916.
Materijal:gips
Grad:Ženeva
Država:Švicarska