lorem ipsum

  
Krist u kući Marije i Marte : sveta sličica
Inventarni broj:MGZ-55093
Vlasnik predmeta:Muzej grada Zagreba
Tip (PP: refine):litografija ; figura
Datum:oko 1900.
Materijal:papir