lorem ipsum

  
Uspomena na Prvu Sv. Pričest : sveta sličica
Inventarni broj:MGZ-55090
Vlasnik predmeta:Muzej grada Zagreba
Tip (PP: refine):litografija u boji
Datum:1897.
Materijal:papir
Grad:Osijek
Država:Hrvatska