lorem ipsum

  
Presveto Srce Isusovo : sveta sličica
Inventarni broj:MGZ-54750
Vlasnik predmeta:Muzej grada Zagreba
Tip (PP: refine):litografija u boji
Datum:početak 20. stoljeća
Materijal:papir