lorem ipsum

  
Majka Božja od Ustrajnosti : sveta sličica
Inventarni broj:MGZ-54387
Vlasnik predmeta:Muzej grada Zagreba
Proizvođač:Bouasse - Lebel
Tip (PP: refine):figura ; bakropis
Datum:oko 1890.
Materijal:papir
Grad:Pariz
Država:Francuska