lorem ipsum

  
Mrtva djevojka : tempera
Inventarni broj:MG 2899
Vlasnik predmeta:Moderna galerija, Zagreb
Tip (PP):slikarstvo
Datum:1917
Materijal:tempera (boja)
Država:Hrvatska