lorem ipsum

  
Vrijes : ulje na platnu
Inventarni broj:PV Crncic1
Vlasnik predmeta:privatno vlasništvo
Tip (PP):slikarstvo
Tehnika:slikanje
Materijal:uljena boja ; platno
Država:Hrvatska