lorem ipsum

  
kućni oltar s muzičkim automatom
Inventarni broj:MGZ-06443
Vlasnik predmeta:Muzej grada Zagreba
Tip (PP):namještaj ; oprema ; pribor
Datum:kraj 19. stoljeća
Materijal:drvo ; kamen ; platno
Država:Austrija