lorem ipsum

  
Kompozicija : slika
Inventarni broj:PV Auer1
Vlasnik predmeta:privatno vlasništvo
Tip (PP):crtež ; akvarel ; pastel ; slikarstvo
Datum:1914
Država:Hrvatska