lorem ipsum

  
terakotni ukrasi; Kuća Grčić, Europska avenija 6, Osijek, 1914.-1915.; arhitekt: Dionis Sunko : terakotni ukrasi
Inventarni broj:Os GK 004
Vlasnik predmeta:GRAĐEVNA KERAMIKA
Tip (PP):keramika
Tip (PP: refine):arhitektonski element ; ornament ; reljef
Datum:1915.
Država:Hrvatska