lorem ipsum

  
Sokolski dom, Trg Hrvatskog Sokola 1 : zgrada
Inventarni broj:BJ 001
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:1912.
Država:Hrvatska