lorem ipsum

  
Knjižica oficirskog bala u Bjelovaru sa popisom plesova i olovčicom : plesni red
Inventarni broj:GMB 0141
Vlasnik predmeta:Gradski muzej Bjelovar
Tip (PP: refine):ovitak
Datum:1900.
Materijal:papir ; karton ; baršun ; drvo ; metal
Grad:Beč
Država:Austrija