lorem ipsum

  
Zgrada Direkcije šuma, Kaučić - Florschütz - Gyiketta, Nova Gradiška, Ulica J. J. Strossmayera, 1913. : zgrada
Inventarni broj:NG 002
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP: refine):eksterijer
Datum:1913
Država:Hrvatska