lorem ipsum

  
Vila Baranyai (kuća arhitekta), Aladar Baranyai (Benedikt & Baranyai), urudžbeni projekt, tlocrt i glavno pročelje : urudžbeni projekt
Inventarni broj:DAZ ZGD 3123
Vlasnik predmeta:Državni arhiv u Zagrebu
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):nacrt
Datum:1909. - 1910.
Materijal:papir ; tuš ; grafitna olovka
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska