lorem ipsum

  
Velika sokolska zabava "Zagrebački zbor" : grupa sokolica i sokola / Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger : fotografija
Inventarni broj:KGZ 11014912
Vlasnik predmeta:Knjižnice grada Zagreba
Tip (PP):fotografija
Datum:oko 1909.
Materijal:papir
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska
Izvor:http://kgzdzb.arhivpro.hr/?kdoc=11014912&page=0