lorem ipsum

  
Šuškalica - set za hranjenje djeteta : šuškalica
Inventarni broj:MGK 3012/4
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Tip (PP: refine):igračka
Datum:kraj 19. stoljeća
Materijal:srebro