lorem ipsum

  
Vilica - set za hranjenje djeteta : vilica
Inventarni broj:MGK 3012/1
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Tip (PP: refine):vilica
Datum:kraj 19. stoljeća
Materijal:srebro