lorem ipsum

  
kućanska vaga
Inventarni broj:MBP-E-4361
Vlasnik predmeta:Muzej Brodskog Posavlja
Tip (PP):pribor
Datum:početak 20. stoljeća
Materijal:metal
Država:Njemačka