lorem ipsum

  
Svatovi iz 1921. godine : fotografija
Inventarni broj:MBP-20418
Vlasnik predmeta:Muzej Brodskog Posavlja
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):figura ; eksterijer
Datum:1921.
Materijal:karton ; papir
Država:Hrvatska