lorem ipsum

  
Luka Lukić i supruga : fotografija
Inventarni broj:MBP-E-8470
Vlasnik predmeta:Muzej Brodskog Posavlja
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Datum:kraj 19. - početak 20. stoljeća
Materijal:papir