lorem ipsum

  
Svatovi : fotografija
Inventarni broj:MBP-E-7246
Vlasnik predmeta:Muzej Brodskog Posavlja
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Datum:početak 20. stoljeća
Materijal:karton ; papir
Država:Hrvatska