lorem ipsum

  
Seljački svatovi : fotografija
Inventarni broj:MBP-A-2278
Vlasnik predmeta:Muzej Brodskog Posavlja
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Datum:početak 20. stoljeća
Materijal:karton ; papir