lorem ipsum

  
Mladenci : fotografija
Inventarni broj:MBP-E-3/84
Vlasnik predmeta:Muzej Brodskog Posavlja
Tip (PP):fotografija
Datum:1915.
Materijal:karton ; papir