lorem ipsum

  
Nevenka Sorić Bragadin : fotografija
Inventarni broj:MGK K204
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Tip (PP: refine):razglednica ; portret
Datum:oko 1910.
Materijal:papir
Država:Hrvatska