lorem ipsum

  
Marija na prijestolju sa simbolima Navještenja : ceremonijalni predmet, sveta sličica, likunica
Inventarni broj:MGK 2307
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Datum:početak 20. st.
Materijal:papir
Država:Njemačka