lorem ipsum

  
Bogorodica zaštitnica : ceremonijalni predmet, sveta sličica, likunica
Inventarni broj:MGK 2303
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Materijal:papir
Država:Njemačka