lorem ipsum

  
Djetešce Isus : ceremonijalni predmet, sveta sličica, likunica
Inventarni broj:MGK 2298
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Materijal:papir
Država:Njemačka